A Civil rádió vendégei voltunk. Az alapítványunk tevékenységeiről készítettek riportot Nász Erzsébettel az alapítvány elnökével. Meghallgatom.

A Magyar ATV csatornában bemutatkoztunk.

Reklámfilm megtekintése

Az Alapítvány történetét a mozgássérültek pesthidegkúti lakótelepének történetével kell kezdenünk:

Az 1980-as éveket az ENSZ a fogyatékosok évtizedének nyilvánította. Ebből az alkalomból, egy friss diplomás fiatalember kezdeményezésére épült fel a mozgássérültek első és máig egyetlen lakótelepe Budapest II. kerületében, Pesthidegkúton. Ennek köszönhetően az önálló élet lehetőségéhez jutottak mozgássérült, kerekesszékes fiatalok. A 80-as évek elején úttörő vállalkozás volt a külföldi mintára épített, nagyon szép környezetben lévő 54 lakásos mini lakótelep. Érdekesség, hogy az akkor még nyaraló övezet igen kezdetleges infrastruktúrával rendelkezett, s csupán a lakótelep átadását megelőző éjszakákon aszfaltozták az odavezető utat.

Sajátos helyzet volt a miénk. Az intézetből kiköltöző 20-25 éves mozgáskorlátozott fiatalok többsége érettségivel rendelkezett, 10-12 fő diplomás volt, ugyanakkor az alapvető életvezetési tapasztalataink hiányosak voltak. Mindenek előtt tehát meg kellett tanulnunk, élni a lakásunkban.

Az önálló élethez elengedhetetlenül szükség volt rendszeres havi jövedelemre, mert a lakások rezsijét, a megélhetést mindenkinek magának kellett előteremtenie. E probléma megoldására a lakótelep építésével egyidőben munkahelyet is létesítettek, ahol a 90-es évek elejéig számítástechnikai adatrögzítést végeztek a két műszakban foglalkoztatott mozgássérültek. A könyvelő, adminisztrátor, munkaügyes, TB ügyintéző, telefonkezelő, programozó munkaköröket is megváltozott munkaképességű emberek töltötték be. Az állandó létszám 65-70 fő volt.

A személyi számítógépek elterjedésével az adatrögzítés iránt csökkent a kereslet. Időben profilt kellett volna váltani, de ez az akkori vezetésnek nem sikerült. Így előfordult, hogy hónapokon keresztül nem volt munka. A 90-es évek elejétől rendkívül nehéz volt olyan megrendelőt találni, aki fogyatékos embereket foglalkoztató cégnek adott megbízást. Végül egy olyan át nem gondolt beruházásba fogtak, amely teljesen idegen volt a számítástechnikától. A költségeit nem tudták kitermelni, és egyszerűen csődbe jutott a cég. A lakótelepen élők megélhetése veszélybe került, mert rokkantsági nyugdíjból a lakásokat fenntartani, megélni, gyerekeket nevelni lehetetlen.

Ebben a kétségbeejtő helyzetben született meg az alapítvány létrehozásának gondolata 1992-ben.

Az Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány 1998. óta közhasznú szervezet. Emblémáját Porer Zoltán tervezte, aki halála előtt az alapítvány kuratórium tagja volt.

A legfőbb alapítói cél a mozgássérült emberek foglalkoztatásának, és ez által megélhetésének elősegítése volt. Ennek érdekében hozta létre az Alapítvány a LAVORANDO Kft-t, amelynek profiljába bármilyen munka beletartozott, amelyet kerekesszékben ülve el lehetett végezni. Nem csak a lakótelepen élő embereket alkalmazták, hanem a főváros más kerületeiből, illetve a környező városokból is jártak ide dolgozni. Az átlagos dolgozói létszám 60-70 fő volt. Sajnos az állami támogatási rendszer megváltozása, valamint a cég vesztesége miatt a többségi tulajdonos úgy döntött, hogy megszünteti a Kft-t.

Az Alapítvány 2009. évben akkreditáltatta magát megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása céljából. Jelenleg 12 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk. Az Alapítvány célkitűzése a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásán túl, hogy tevékenységével hozzásegítse a fogyatékossággal élő embereket ahhoz, hogy önrendelkező, önálló életet élhessenek. Ennek érdekében több olyan feladatot is felvállal, amellyel lakótelepen illetve a tágabb környezetében élő rászorulók problémáin tud segíteni.

Alapítványunk támogató szolgálata két fő állandó tevékenységet végez mozgássérült személyek részére. Egyrészt igénybe vehetnek személyi segítést, otthonaikban, vagy otthonaikon kívül pl. ügyintézés, egészségügyi vagy kulturális intézménylátogatás egyéb szabadidős tevékenységeknél. A személyi segítő a háztartásvezetéshez kapcsolódó feladatok ellátásában is segít. Továbbá mindennapi léthez szükséges személyes dolgokban is, mint például étkezés, öltözködés, bevásárlás. Attól függően, hogy kinek mihez van szüksége segítségre. Munkáját tehát személyre szabottan, az egyén szükségleteihez igazodóan végzi, ha kell a hét minden napján.

Másik fő tevékenységünk a szállítószolgálat működtetése. Jelenleg két mozgáskorlátozott személyek szállítására alkalmas kisbusz áll rendelkezésre. Ezeket előzetes megrendelés alapján vehetnek igénybe klienseink. Az utóbbi két évben (2016, 2017) buszainkat magánszemély és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásának köszönhetően sikerült fiatal és üzembiztos gépjárművekre cserélni. Ezáltal szállítószolgálatunk működtetése biztonságossá vált. Pályázati forrásokból (helyi önkormányzati és NEA) lehetőségünk van rászoruló fogyatékos emberek részére, szabadidős tevékenységének eltöltéséhez kedvezményes utaztatás biztosítására is a támogatási keret erejéig.

Alapítványunk közhasznú feladatellátásai közé tartozik egészségkárosodott emberek részére információ és tanácsadás nyújtása társadalmi integrációjukat érintő kérdésekben, legyen az egészségügyi, munkaerő-piaci rehabilitációjukkal kapcsolatos. Munkaerő piaci információs tevékenységünket nemcsak a célcsoport (megváltozott munkaképességű egyének) tagjai veszik igénybe, hanem nyílt munkaerő piaci munkáltatók is. Ők általában az egészségkárosodott emberek rehabilitációs foglalkoztatásának jogszabályi és egyéb gyakorlati feltételei iránt érdeklődnek.

Rehabilitációt, önálló életvitelt segítő szolgáltatásunkhoz tartozik a különböző test-távoli segédeszközök kölcsönzési lehetősége Alapítványunktól.

Alapítványunk, mint már említettük megváltozott munkaképességű munkavállalókat is alkalmaz rehabilitációs foglalkoztatás keretében. Kezdetben a telepen élő mozgássérült emberek foglalkoztatása volt a cél. Ma már többségük elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt és nyugállományba vonult. Fenntartva az Alapítvány rehabilitációs foglalkoztatási jellegét jelenlegi dolgozóink többsége már nem a mozgássérültek lakótelepén élő emberekből kerül ki, hanem az azon kívül lakókból. A nálunk dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók feladatellátásai nemcsak az adott egyén képességéhez, hanem az alapítvány közhasznú tevékenységeihez – a két tényezőt összehangolva – is igazodnak. Munkavállalóink egy része a támogató szolgálat asszisztenciális feladatait (pl. szállítási koordináció, adatrögzítés, nyilvántartás stb.) látják el. Illetve az alapítvány ügyviteli munkáját, valamint tanácsadói információs szolgáltatásában vesznek részt.

Állandó tevékenységeink mellett a végleg vagy átmenetileg mozgásában korlátozott személyeket egyéb programjainkkal, szolgáltatásainkkal segítjük.

2017-ben ünnepeltük fennállásunk 25. évfordulóját. Az Alapítvány 25 éve méltó bizonyítéka annak, hogy tevékenységünkre komoly igény és szükség van a mai napig.

Tevékenységeinkről, szolgáltatásainkról informálódhat honlapunkon, a www.egalitas.hu weboldalon.