1.) Személyi segítõ alkalmazása

Amelyre egyre nagyobb szükség van, egyrészt vannak olyan betegségtípusok, melyek viszonylag gyorsan romló fizikai állapotot eredményeznek (pl. izomsorvadás). Másrészt általában jellemzõ a sérült emberekre, hogy az életkor elõrehaladtával fizikai állapotuk gyengül. Így amit korábban meg tudott tenni, pl. takarítás, azt ma már egyáltalán nem, vagy csak igen nagy erõfeszítéssel képes elvégezni.
Jelenleg négy személyi segítõt alkalmazunk. Ezeken kívül foglalkoztatunk kettő fõ gépkocsivezetõt, aki nemcsak szállítja a mozgássérülteket, hanem esetenként megoldja azokat a plusz feladatokat is, amelyekben az adott személy segítségre szorul. Ez a megoldás azért praktikus, mert egy rászorulót nem kell egyszerre két embernek kísérnie.

2.) Segédeszköz kölcsönzõ létesítése

Jelenleg szinte senki nem foglalkozik a különbözõ segédeszközök kölcsönzésével. Pedig gyakori, hogy átmenetileg szüksége van valakinek tolókocsira, vagy kádbeemelõre, pl. egy olyan idõs ember esetében, aki agyvérzést kapott. Ilyenkor általában ismerõsökön keresztül próbálnak meg ilyen eszközökhöz hozzájutni, ami vagy sikerül, vagy nem. Ezért hoztuk létre ezt a kölcsönzõt, amely egyrészt már meglévõ eszközöket ad kölcsön, (pl. kádba-emelõ, kerekesszék), és más, még ezután beszerzésre kerülõ segédeszközöket. Ennek a tevékenységnek a hidegkúti lakótelepen adottak a feltételei, mert lenne olyan enyhén mozgássérült személy, aki ért a javításokhoz, és magát a kölcsönzés folyamatát is kerekesszékes mozgássérült is el tudja végezni.

3.)Akadálymentesítési törekvéseink

A mozgásukban korlátozott emberek esélyegyenlõségének legnagyobb gátja az épített és a természetes környezetben található fizikai akadályok, amelyek például megakadályozzák a kerekesszékes embereket abban, hogy a társadalom minden szférájában jelen legyenek, élhessenek állampolgári jogaikkal, illetve vállalhassanak, és eleget tehessenek kötelezettségeiknek.

Az 1998. XXVI. sz. törvény, amely a fogyatékos emberek esélyegyenlõségének érvényesülését kívánja biztosítani jogi eszközökkel, elõírja, hogy 2005. év végéig meg kell, valósuljon a középületek és közhasználatú helyek akadálymentesítése. Alapítványunk a törvény gyakorlati megvalósításában kíván lehetõségeihez mérten részt venni.
Nagyon fontos, hogy a Kamara, mint az építészeket összefogó szakmai szervezet megismerje ezt a törvényt, magáévá tegye a szemléletét, és következetesen elvárja az építészektõl ennek, és az OTÉK akadálymentesítésre vonatkozó igen részletes elõírásainak betartását. A társadalom szemléletének változását, (ami egy igen lassú folyamat,) pozitívan befolyásolja egy olyan szakma képviselõinek modern szemlélete, amely munkája során nap, mint nap közvetlenül találkozik az emberekkel, és kreativitása révén tevõlegesen segítheti az akadálymentesség megvalósulását.

Alapítványunk ebben az évben a Soros Alapítvány támogatásával létre kíván hozni egy építész-tanácsadó irodát, elsõsorban mozgáskorlátozott emberek részére. Mivel ezek az emberek a közlekedési nehézségeik miatt nehezen jutnak el egy adott helyre, a tanácsadás az érdekelthez igazodna, azaz a lakásához legközelebb élõ, az általunk regisztrált szakember az otthonában keresné fel az illetõt. Természetesen ezt a munkát nem karitatív tevékenységként várjuk el az építészektõl, hanem kiszállási díjat és szakértõi óradíjat fizetnénk ezért.

Az 1998. XXVI. sz. trv. 1999. január 1-ei hatálybalépésével országszerte megnövekszik a kereslet az olyan építészek iránt, akik a meglévõ középületek akadálymentesítésével tudnak, akarnak foglalkozni, hiszen ebben korábban pl. az önkormányzatoknak sem volt különösebb gyakorlatuk. Ma amikor igen kevés építkezés folyik, és igen sok építész van munka nélkül, akkor az õ érdekük is, hogy ezt a témát felkarolják, megismerjék és szakértõként ebbe bedolgozzák magukat.

4.) Önálló Élet Tréningek

A tréningeket 1996-ban indítottuk útjára. A mozgássérültek pesthidegkúti lakótelepén 1982 óta élnek saját lakásaikban rehabilitációs intézetekbõl kikerült, többnyire tolókocsis emberek. Családot alapítottak, gyermekeket szültek, dolgoznak, élik mindennapjaikat. Ott, ahol közel 100 mozgásában súlyosan korlátozott ember él, az eltelt 14 év alatt hihetetlenül sok tapasztalat halmozódott fel. Ez az 54 lakásból álló kis lakótelep az önálló életvitel modelljeként is mûködött és mûködik. Nem volt, aki tanácsokkal segítette volna például a lakások alkalmasabbá tételét, mert nem voltak korábbi tapasztalatok.

Mi viszont 14 év után úgy éreztük, hogy ma, amikor különös jelentõséget kapott a sérült emberek önállóságára való törekvés, akkor mi tanácsainkkal tudunk és kell is segítenünk. Sok-sok olyan gyakorlati tapasztalat birtokában vagyunk, ami hatékony lehet mások számára is.

A mozgásában korlátozott egyén számára mentálisan is rendkívül fontos, hogy minél inkább képes legyen az önálló, önmeghatározó életvitelre. Képessé tenni valakit erre, akinek maga a mozgás is komoly gondot okoz, meglehetõsen komplex feladat.

– Mindenek elõtt az egyén belsõ képességeit kell fejleszteni, javítva ezzel az önértékelését. Fel kell ébreszteni benne az önállóság iránti vágyat. Lelkileg olyan “helyzetbe” kell hozni õt, hogy higgyen abban, képes az önálló, önmeghatározó életvitelre, -és valóban tegyük õt képessé erre.

– Természetesen ez nem csupán lelki, hanem anyagi tényezõkön is múlik. Azt nem vállalhatjuk fel, hogy lakáshoz, gépkocsihoz juttassuk a rászorulókat. Szerencsére azonban, pontosan a mozgáskorlátozottak esetében egy-egy “filléres” sorstársi ötlettel is sokat lehet segíteni az önellátást.

– A testi fogyatékos emberek szinte mindegyikének rendszeres gyógytornára lenne szüksége fizikai állapotának fenntartásához. Erre sem az egészségügy nincs felkészülve hellyel és szakemberrel, sem pedig a rászoruló nem tudja megfizetni, hogy az alapellátáson kívül “megvásárolja” ezt a szolgáltatást.

– A maradandó testi károsodást szenvedett embernek más, kísérõ betegségei is kialakulnak (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás stb.), amelyeket jótékonyan enyhíthet egy életmód-tanácsadó által nyújtott segítség, tanács.

– A kevéssé súlyosan sérült emberek számára a mozgást és az önértékelést leghatékonyabban a sportolás segíti. Éppen ezért igen fontos, hogy ezeknek az embereknek a számára megtaláljuk mely sportág a legalkalmasabb az állapotuktól függõen.

– Mindazoknak, akik lakással rendelkeznek sokat segíthet az önálló életvitel megvalósításában, ha szakember tanácsát követve, kisebb átalakításokkal megkönnyíti közlekedését a lakásban.

– A sérült emberek többsége bizalmatlan azokkal a szakemberekkel szemben, akik nem sérültek, mert úgy érzik, hogy azok nem tudják kellõ empátiával kezelni az õ problémáit. Éppen ezért különösen hatékonynak tartjuk a sorstársi tanácsadást. Hitelesebbnek hat, ha hasonló sorsú, már nagyobb fokú önállósággal élõ (ez sokszor inkább “csak” lelki önállóság) sérült ember ad tanácsot.

5.) Támogató Szolgálat

Megjegyzés: Támogató Szolgálat!

6.) Szállító szolgálat

A fentieken kívül még a következõ szolgáltatásokkal várjuk az érdeklõdõket:

– A sorstársi tanácsadás új fogalom hazánkban, de mi nagyon nagy várakozással vagyunk ez iránt a megoldás iránt. Egyrészt rendkívül jól mûködik ott, ahol ezt már bevezették, pl. Amerikában. Másrészt ez az a terület, ahol a lakótelepen élõk, valamint más erre szakosodott szervezet (pl. a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete) munkatársai a leginkább átadhatják saját, gyakorlatban bevált ötleteiket. A sorstársi tanácsadás lényege azonban, hogy nem megmondjuk a megoldást egy problémára, hanem rávezetjük az illetõt, ami az egyén önértékelését mindennél jobban erõsíti, hiszen sikerélményként éli meg a tanácsot kérõ. Ez azonban nem mond ellent a saját tapasztalatok átadásának, hiszen sokan vannak, akiknek a gyors, kreatív ötletekre lesz szüksége.