Variációk foglalkoztatási rehabilitációra 
EQUAL E-22 Fejlesztési partnerség

Alapítványunk és partnerei sikeresen pályáztak és így 2005 júliusban végleg elnyertük az Európai Uniós EQUAL Program jelentős anyagi támogatását különleges modellkísérletünkhöz! Az előkészítő munkák 2005 január óta folynak, július óta pedig immár elkezdtük a projektünk gyakorlati megvalósítását.

Mit kell tudni erről a rendkívüli projektről?

A projektben a Motiváció Alapítvány főpályázóként és vezető partnerként vesz részt. Négy további partnerszervezettel működünk együtt. Ezek a következők:
Rolfim Szövetkezet – Sanyiker Kft. – Enviroinvest-Waste Kft. – SzTÁV Rt.

A partnerszervezeteink közül az első kettő megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató célszervezet, a harmadik egy nyílt munkaerőpiaci cég, a negyedik pedig egy szakképző intézmény. A partnerség így a foglalkoztatási rehabilitáció kulcsszereplőit képviseli.

A partnerség tagjainak részletesebb bemutatása


Projektünk célja:

Új modell kialakítása a KÖZTES MUNKAHELY kísérleti bevezetésével.

Jelenleg a fogyatékossággal élő munkavállalók többsége úgynevezett védett munkahelyeken, állami dotációból fenntartott célszervezeteknél kénytelen dolgozni többnyire alacsony fizetésért és a fejlődés lehetősége nélkül, szakképzettséget nem igénylő munkakörökben. 

köztes munkahely ezzel szemben olyan átmeneti foglalkoztatás, amelynek során a hátrányos helyzetű ember segítséget kap, hogy felkészüljön a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésre. Ez a normál munkahelyi környezetbe való beletanulással, a szakmai továbbképzéssel és az egyéni fejlődését segítő külön szakember (mentor) tevékenységével válik lehetővé. 

köztes munkahely vezetése abban érdekelt, hogy az alkalmazottaitól minél hamarabb megváljon! 🙂 Ugyanis nem azért kap állami támogatást, hogy hány megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat, hanem azután, hogy hány embert sikerül hozzásegítenie a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedéshez. köztes munkahely szerepét a projektünkben a partnerszervezeteink együttesen töltik majd be. Az állami támogatást pedig a pályázatunkra nyert forrásból helyettesítjük. 

A projekt eredményét egyénre szabott nyomon követéssel részletesen feldolgozzuk és külön kutatást végzünk a költségek megtérüléséről és a szükséges érdekeltségi rendszer megteremtéséről. Ha a kísérletünk sikerül, ez követendő modellként szolgálhat és jelentős hatást gyakorolhat majd a szakmapolitikára, a munkaadók szemléletére és a munkavállalói érdekképviseletekre, és segíthet gyökeresen átalakítani a jelenlegi kedvezőtlen rendszert.


Célcsoportunk:

A program egyrészt a célszervezetnél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő emberekre irányul, másrészt a pályakezdő, munkatapasztalattal nem rendelkező, fogyatékossággal élő fiatalokra. A programba 35 főt szeretnénk bevonni. A tevékenységek színhelye Budapest, valamint a Közép-Magyarországi Régió és a szomszédos megyék területe.


A projekt megvalósításának fő elemei:

1. Stáb kiképzése
2. Résztvevők kiválasztása és motiválása
3. Képzések
4. Munkahely-feltárás és foglalkoztatás
5. Szolgáltatások biztosítása
6. Szakmai rendezvények
7. Kutatás
8. Tapasztalatátadás

A projekt megvalósítása részletesebben


Egyéb fontos adatok:

A projekt megvalósítási időszaka 2005 július – 2007 december.
A projekt megvalósítására elnyert összeg: 242.000.000 forint.

Projektstáb:
Projektmenedzser Dávid István
Pénzügyi felelős: Zalabai Péter
Nemzetközi koordinátor: Herczog Krisztina
Kommunikációért felelős munkatárs: Helmeczi Erika
Vezető szakértő: Zalabai Péterné

Kérdéseivel, ötleteivel, kérjük keressen meg minket! Stábunk tagjai várják az Ön kérdéseit, ötleteit email útján, illetve a Motiváció Alapítvány címén, telefonján:
Budapest, 1053. Henszlmann Imre u. 9. Telefon: 317 44 17.
Email: info@motivacio.hu

www.motivacio.hu

“A tudás hatalom!”

Kezdhetnénk akár így is a bevezetőt, de mindenki tisztában van azzal a sajnálatos statisztikával, mely megmutatja, a fogyatékkal élő emberek, mennyire alulképzettek.

Mivel a többség végzettsége nem megfelelő, munkát is nehezen tudnak találni, ez pedig kihatással van a jövedelmi viszonyokra, a megélhetési problémákra.

A munkaerőpiacon nem tudjuk felvenni a versenyt, ha nincs megfelelő, piacképes szakma a kezünkben.

Ezen csak egyféleképpen tudunk változtatni. Tanulással, önmagunk képzésével.

Néhány oktatási központ létezik ma már hazánkban, ami részben vagy teljesen akadálymentes.

De nem kell ragaszkodnunk a szegregált képzési formákhoz. Kis erőt merítve önmagunkból jelentkezhetünk bátran olyan intézményekbe, ahova csak ép mozgású emberek jártak idáig. Nem kell meghátrálni a kezdeti nehézségektől, hisz a diáknak és az oktatónak is egy az érdeke: megfelelő szintű oktatásban részesüljön, és szakmát szerezhessen a tanuló.

Ez a képzési forma, az integrált oktatás, pozitív hatással van a diákra is és a környezetére is. Megtanulhat az életre jobban felkészülni, kortársai között nevelkedhet, láthatja, hogy a különbségek pusztán fizikaiak és hasonló tudást szerezhet meg, mint ép társai. A környezete pedig  megismeri, megtanulja a másság elfogadását.

Másik lehetőség az oktatásban való részvételre a távoktatás.  Elsősorban azoknak ajánlanám, akiknek bejárásuk nem megoldható az oktatási intézményekbe a sérültségéből vagy a távolságból adódóan. Legtöbb szakma elsajátításához szükség van ilyenkor egy személyi számítógépre és internet kapcsolatra.

Az oldal jelen pillanatban még feltöltés alatt áll, ezért kérjük, észrevételeiket jelezzék felénk!

Távoktatás:

Minden ami távoktatás
E-learning
MEOSZ OTTI