Tisztelt Látogató!

Az oldal frissítés alatt áll. Frissítés alatt legyen kedves a jogszabályokat a wwww.magyarorszag.hu portálon vagy a Figyelőnet oldalán megkeresni.

Az Egalitás Alapítvány honlapjára feltett tájékoztatókkal, jogszabályokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Jogi nyilatkozat

Ezek az információk, jogszabályok:

 • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
 • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
 • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett az Egalitás Alapítvány nem rendelkezik ellenőrzési joggal és melyeket illetően az Egalitás Alapítvány semmiféle felelősséget nem vállal;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha szakmai véleményre van szüksége, azt tanácsoljuk, hogy forduljon megfelelően képzett szakemberhez).
 • E honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémák iránt az Egalitás Alapítvány felelősséget nem vállal.

Egalitás Alapítvány

Lényeges jogszabályok és jogszabály módosítások 2020. januártól

A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. januári emelése

Szociális ellátások

Természetben nyújtott szociális ellátások

Szociális támogatások táblázatokban

  • Mit tekinthetünk:
   jövedelemnek?
   vagyonnak?
   rendszeres pénzellátásnak?
   keresőtevékenységnek?
  • Kit tekinthetünk:
   aktív korúnak?
   egyedül élőnek?
   közeli hozzátartozónak?
   tartásra köteles és képes személynek?
   családnak?
   háztartásnak?
  • Az ápolási díjra való jogosultság:
   tartósan betegnek?
   súlyosan fogyatékos személynek?
Rendszeres pénzellátások

Nyugdíj

Családi támogatásokról

Szociális ellátások
  • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről  szóló 1997. évi. LXXX. tv.
  • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. tv.

Fogyatékos személyek ellátásai

Egészségügyi ellátás

Gyakran Ismételt Kérdések

Egyéb

Közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok

  • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirol, 164/1995. (XII.27.) Korm. rend.
  • A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. /II.5./ KPM-BM együttes rendelet /Pl: parkolási engedély /
 • Az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997. évi LXXVIII. tv.Akadálymentes környezet

Oktatás

Rehabilitáció

Gyógyászati segédeszközök

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény /Gyógyászati segédeszközök térítésmentes rendelése közgyógyellátásra jogosultak részére./

Fogyatékkal élőkről rendelkező kormányrendeletek

Fogyatékkal élőkről rendelkező minisztériumi rendeletek

Belügyminiszteri rendeletek

A Családvédelmi- és Szociális-, az Egészségügyi-, a Népjóléti-, valamint a Szociális és Egészségügyi Minisztérium rendeletei

A Közlekedési Minisztérium rendeletei

Az Oktatási Minisztérium rendeletei

A Munkaügyi Minisztérium rendeletei

Más minisztériumok rendeletei

Fogyatékkal élőkről rendelkező hatályos törvények

+++

Veneszné Dr. Ternyák Mária